به سوی زیست چند سیاره‌ای؟ تعهدات حقوق بشری شرکت‌های خصوصی در مریخ

به سوی زیست چند سیاره‌ای؟ تعهدات حقوق بشری شرکت‌های خصوصی در مریخ امکان زیست چند سیاره‌ای سوالات جالبی را در مورد جهانی بودن چارچوب حقوق بشر ایجاد می‌کند[۱] A. Kayum Ahmed مترجم: دکتر مصطفی زارعی پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی […]