حقوق و بقاء در اسرائیل و فلسطین

    حقوق و بقاء در اسرائیل و فلسطین[۱] Janina Dill مترجم: ساوالان محمدزاده دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان ]دیدگاه‌های نویسنده مقاله لزوماً مورد تایید مترجم و آکادمی بیگدلی نمی‌باشد.[ در جریان عملیات‌های نظامی پیشین در غزه، رهبری اسرائیل پیام‌های منظم قابل ملاحظه‌ای […]