مناسبات متقابل مفاهیم حقوق بشری از منظر حقوق بین‌الملل‎

محمدرضا ضیائی بیگدلیتقدیم به استاد ارجمند سرکار خانم دکتر نسرین مصفااین نوشتار را به محضر دوست و همکار بسیار گرامی‌ام سرکار خانم دکتر نسرین مصفا به‌پاس محبت، دوستی، همدلی و همیاری بیش از سی‌ساله‌اش نسبت به این‌جانب و خدمت صادقانه ‌ایشان به جامعه دانشگاهی کشور، مخصوصاً تأثیرگذاری ارزشمندش در تأسیس و اداره انجمن ایرانی مطالعات […]