حقوق بین‌الملل در مورد وضعیت کنونی غزه چه اقدامی باید انجام دهد؟

حقوق بین‌الملل در مورد وضعیت کنونی غزه چه اقدامی باید انجام دهد؟[۱]Mona Rishmawi[2]ترجمه: دکتر هاجر راعی دهقیپژوهشگر حقوق بین‌المللویراستار علمی: دکتر فریده محمدعلی‌پورعضو هیئت ‌علمی دانشگاه خوارزمی در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۲۷۱۲ را تصویب کرد که در آن از همه طرف‌ها خواسته بود «به تعهدات خود به‌ موجب حقوق […]