مرگ قانونی آزادی بیان در روسیه

مرگ قانونی آزادی بیان در روسیه نویسنده: Marko Milanovic 8 مارس ۲۰۲۲ مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار علمی: دکتر سید یاسر ضیایی (دانشیار دانشگاه قم) «آنچه به ویژه من را خرسند نمود، این است که تصمیم کمیته [برای اعطای جایزه صلح نوبل] بر پیوند میان دفاع از […]