سودان، دیوان بین المللی کیفری و عمر البشیر

  نویسنده : priya pillai[1]، وکیل و مشاور حقوق بین الملل مترجم : زهرا خداداد[۲] ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی : دکتر هیبت الله نژندی منش ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی   پس از متحد شدن مردم سودان و اعتراضات گسترده علیه عمر البشیر و دولت او […]