تاریخ؛ چراغ راه نظم جهانی پس از بحران اکراین

  نویسنده: ریچارد گووان (Richard Gowan): مدیر گروه بحران بین¬المللی ملل متحد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹. ترجمه: سیدعلی حسینی آزاد (دانش¬آموختۀ دکترای حقوق بین¬الملل از دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار علمی: شهرام زرنشان (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) چگونه باید به آیندۀ نظم جهانی و سازمان های بین‌المللی در برابر پس زمینه¬های […]