گامبیا علیه فیسبوک- تحصیل دلیل برای استفاده نزد دیوان بین ­المللی دادگستری

 [۱] نویسنده: Michael A Becker ترجمه و تحقیق: زهره شفیعی- پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین­ الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر وحید بذار- پژوهشگر حقوق بین ­الملل و مدرس دانشگاه طرح این دعوی از سوی گامبیا با هدف تلاش این دولت برای پاسخگویی میانمار به دلیل نقض­های ادعایی کنوانسیون ۱۹۸۴ جلوگیری و مجازات […]