جنگ­های ارزی و توسل به هنجارهای حقوق بین ­الملل

نویسنده: سید علی حسینی آزاد (دانش ­آموختۀ دکتری حقوق بین ­الملل از دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار علمی: دکتر محمد ضیائی بیگدلی (پژوهشگر و متخصص علوم اقتصادی و بانکی) ۱ ـ مقدمه مفهوم جنگ ارزی[۱] یا درگیری ارزی[۲] هرچند در علم اقتصاد دیرینگی قابل توجهی دارد، اما اخیراً وارد مباحث حقوقی شده است. جنگ ارزی، کاهش […]