جهانی ­­زدایی به چه معناست؟

[۱]   منظور از جهانی‌زدایی چیست، تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌های جهانی به چه معناست، و داشتن جهانی نه چندان یکپارچه و جهانی‌شده­ چه مزایایی دارد؟ نویسندگان Professor Markus Kornprobst (کرسی علوم سیاسی و روابط بین ­الملل دانشکده مطالعات بین­المللی وین) Jon Wallace (مدیر محتوای دیجیتال، تحول دیجیتال) مترجم: حبیبه فرج زاده (دانشجوی دکترای حقوق […]