اکوادور بدنبال اعطای وضعیت دیپلماتیک به جولیان آسانژ است: آیا این امر بریتانیا را ملزم می­کند که به وی اجازه دهد از سفارتخانه خارج شود و آیا موضوع به دیوان بین­ المللی دادگستری می­‌رسد؟

*   نگارنده: داپو آکانده**   برگردان: مرتضی نادری دانشجوی دوره دکتری حقوق بین ­الملل، دانشگاه علامه طباطبائی   ویراستار: دکتر ستار عزیزی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا*** اخیراً در ماجرای جولیان آسانژ گره‌­ای بوجود آمده است که منجر به طرح ادعاهای جدیدی می­‌شود مبنی بر اینکه بریتانیا از لحاظ قانونی موظف است به آسانژ اجازه […]