دولت قانونی، دولت حقّانی

به نام پروردگار یگانه     دولت قانونی، دولت حقّانی    نویسنده: دکتر محمد شریف عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دولت قانونی Legal State و دولت حقانی Legitimate state ، مترادف اند یا متفاوت؟ آیا می توان دولتی را که در یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه برگزیده شده و  به این لحاظ دلیل […]