دستگیری “مادر روسیه”: متهمان زن و عدالت جنسیتی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

[۱] Natalie Hodgson مترجم: علی رودباری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر عبدلله عابدینی عضو هیئت علمی پژوهشکده گروه تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت) با انتشار اخباری مبنی بر این که دیوان کیفری بین‌المللی دو حکم بازداشت اول خود را در رابطه با وضعیت اوکراین به طور علنی صادر کرده است، […]