چین به عنوان قدرت دریایی و تفسیر عبور بی‌ضرر

چین به عنوان قدرت دریایی و تفسیر عبور بی‌ضرر نویسندگان Christine Bianco, Zenel Garcia ترجمۀ دکتر محسن مولائی فرد، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه ویراستار علمی دکتر زکیه تقی‌زاده، پژوهشگر حقوق بین‌الملل قدرت‌های دریایی نقشی اساسی در شکل بخشیدن به توسعۀ حقوق دریاها ایفا کرده‌اند. با وجود اختلاف‌نظرها، مفاهیمی که آنها وارد کرده‌اند و […]