فرود ایستگاه فضایی بین‌المللی در اقیانوس آرام: تخلیه‌گاهی امن یا تخریب مشترکات اقیانوس‌ها

فرود ایستگاه فضایی بین‌المللی در اقیانوس آرام: تخلیه‌گاهی امن یا تخریب مشترکات اقیانوس‌ها[۱] نویسنده:  Vito De Lucia مترجم: فاطمه ایران نژاد پاریزی دانشجوی دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) به پایان عمر خود نزدیک می‌شود و […]