زمینه خشونت؟ تحریک به نسل زدایی در بستر شبکه های اجتماعی: یک تحلیل حقوقی

نویسنده: Claudia Hyde مترجم: دکتر نسرین ترازی- پژوهشگر حقوق بین الملل ویراستار: دکتر شهرام زرنشان- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) مقدمه از آنجایی که حوزه‌های قضایی مانند بریتانیا و اتحادیه اروپا با چالش نظارت بر غول‌های فناوری دست و پنجه نرم می‌کنند، استفاده از بستر رسانه‌های اجتماعی در جریان جنایات جمعی […]