دیوان بین‌المللی دادگستری قواعد ورود به دعوا را تغییر می‌دهد

دیوان بین‌المللی دادگستری قواعد ورود به دعوا را تغییر می‌دهد[۱] Juliette McIntyre ترجمه: دکتر زهرا خداداد پژوهشگر حقوق بین‌الملل ویراستار: دکتر حجت سلیمی ترکمانی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری تغییراتی را در قواعد رسیدگی خود اعلام کرد. این اصلاحات – به مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۶ – ممکن […]