مادربزرگ مرا به خانه ببر!

[۱] حق ملاقات و دیدار والدین(اجداد) و تبعیض نسبت به قوم روما در ایتالیا: دو معضل سیستماتیک؟ قضیه تِرنا علیه ایتالیا ۵ می ۲۰۲۱ نویسنده: Francesco Luigi Gatta مترجم: حبیبه فرج‌زاده (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار: دکتر سیامک کریمی قضیه ترنا علیه ایتالیا (دادخواست شماره ۱۸/۲۱۰۵۲) مربوط به عدم اجرای حق […]