آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟

آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟[۱]Dora Vanda Velenczeiمترجم: آرش ملکیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قمویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیاعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اقدام جمهوری آفریقای جنوبی برای کشاندن اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون نسل زدایی جهان را تکان داد. دولت‌ها با خوف و رجا […]