آزار و اذیت جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت: نقطۀ عطفی برای حقوق دگرباشان جنسی مطروحه نزد مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح(JEP)

نویسنده Susann Aboueldahab: مترجم: پویا برلیان-پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق بین­ الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو در تاریخ ۱۴ آپریل سال ۲۰۲۱ مراجع قضایی ویژه کلمبیا برای صلح (Jurisdicción Especial para la Paz(JEP)) وارد عرصۀ جدیدی شد: JEP پنج شخص دگرباش جنسی را به عنوان قربانیان مخاصمه مسلحانه کلمبیا اعلام کرد […]