مشروعیت بکارگیری موشک‌های بالستیک در شهرها

مشروعیت بکارگیری موشک‌های بالستیک در شهرها: موضوع درگیری مسلحانه ارمنستان و آذربایجان⁎   نویسنده: نورلان مصطفی‌اف   ترجمه: محمدرضا مددی  دانشجوی کارشناسی‌ ارشد حقوق بین‌ الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران ویراستار علمی: دکتر پوریای عسکری  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی   جنگ معروف به “جنگ ۴۴ روزه” بین ارمنستان و آذربایجان […]