داوری اختلافات فضایی: آیا حل و فصل اختلاف دولت- سرمایه گذار می تواند به کاهش ایجاد پسماندهای فضایی کمک کند؟

۱۹ مارس ۲۰۲۱ لورا ایوان زیلینسکی ترجمه: رعنا مددی پژوهشگر حقوق بین الملل ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) در سال های اخیر، فعالیت ها در فضای ماورای جو افزایش و تنوع یافته، در نتیجه موجب افزایش اشیاء پرتابی به فضای ماورای جو شده است. این امر موجب گردیده فضای […]