درس هایی از کوفی عنان برای رهبری جهانی

درس هایی از کوفی عنان برای رهبری جهانی ۱۳ مه ۲۰۲۲ نویسندگان: NANE ANNAN, MARK MALLOCH-BROWN, COMFORT ERO, SUSANA MALCORRA, ZEID RA’AD AL HUSSEIN مترجم: پویا یعقوبی راد دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار: سرکار خانم دکتر نسرین مصفا استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران متاسفانه، در سطح جهانی، تعداد […]