قرار بازداشت پوتین – آفریقای جنوبی: کوچک شدن جهان برای یک متهم به ارتکاب جنایات جنگی

قرار بازداشت پوتین – آفریقای جنوبی: کوچک شدن جهان برای یک متهم به ارتکاب جنایات جنگی[۱] Max Du Plessis & Andreas Coutsoudis مترجم: محمد حاجی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبرنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین از ماه مارس سال جاری، برنامه سفر یک متهم به […]