خانم نیکی خداداد

خانم خداداد دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل در حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند.