دکتر پوریا عسکری

دکتر پوریا عسکری استادیار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در رشته حقوق بین‌الملل عمومی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال ۱۳۸۹ دریافت نمودند.

ایشان از کارشناسان برجسته حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستند و صاحب کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌های مذکور به زبان‌های فارسی و انگلیسی هستند.

دکتر عسکری در سال ۱۳۹۷ به عنوان «مدیر امور توافق‌نامه‌های بین‌المللی ریاست جمهوری» انتخاب شدند. ایشان از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و مدیر علمی و اجرایی بخش ایران مطالعات سازمان ملل بوده‌‎اند.

از سال ۱۳۹۶، ایشان به عنوان عضو «شورای اجرایی انجمن آسیایی حقوق بین‌الملل» (ASIANSIL) منصوب شده‌اند. دکتر عسکری از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ به عنوان مشاور حقوقی و از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به عنوان مشاور «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» فعالیت کرده‌اند.