دکتر محمد حسن رضوی

دکتر حسن رضوی یکی از بنیان‌گذاران موسسه «مشکات» به عنوان یک موسسه حقوق بین‌المللی ایرانی هستند،، پس از این که به عنوان وکیل و رئیس دفتر تهران موسسه حقوق بین‌الملل آگوست دبوزی مستقر در پاریس فعالیت کردند. ایشان فعالیت خود را به عنوان عضو کانون وکلای مرکز ایران و کارشناس حقوقی داخلی برای شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک آغاز نمودند. دکتر رضوی رئیس بخش حقوقی و مطابقت با قواعد «شرکت بازرگانی نفت ایران»، بازوی مالی «شرکت ملی نفت ایران» در سوییس بوده‌اند و رسیدگی به مسائل حقوقی تجارت نفت خام، تولیدات نفتی و تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز در ایران برعهده داشته‌اند، پیش از آن که شریک مدیریتی در موسسه حقوق بین‌الملل «وکیل» در تهران شوند.

دکتر رضوی همچنین به عنوان مدرس تحریم‌های اقتصادی و حقوق تجارت بین‌الملل در دانشکده حقوق دانشگاه مک‌گیل در کانادا فعالیت داشتند و در آن جا دو سال را به عنوان پژوهشگر پسادکتری سپری نمودند. دکتر رضوی در حال حاضر به عنوان عضو «کمیته داوری کانادا» در اتاق بازرگانی بین‌المللی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به کار هستند و در آن جا به تدریس حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت بین‌الملل می‌پردازند.

دکتر رضوی به شرکت‌ها درباره پروژه‌های تجاری آن‌ها در ایران مشاوره می‌دهند که شامل مسائلی از قبیل مطابقت با اقدامات محدودکننده قابل اعمال، تاسیس دفتر تجاری، مناقصه پروژه‌های دولتی، متمرکز کردن قراردادهای تجاری، حمایت از مالکیت فکری و حل‌وفصل اختلافات می‌شوند. ایشان همچنین به موکلان در معاملات خود با مقامات ایرانی در زمینه مسائلی همچون مناقصات، مجوزهای مربوط به بورس اوراق بهادار و قانون ارتقا و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، تولید، مالیات و مسائل کارگری کمک می‌کنند.