دکتر محمد حسن رضوی

دکتر حسن رضوی، وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد. وی فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه نوشاتل سوئیس بوده و سپس به عنوان پژوهشگر پسادکتری در دانشکده حقوق دانشگاه مک گیل کانادا، به پژوهش و تدریس در حوزه ابعاد حقوق بشری تجارت بین‌الملل در دانشکده حقوق دانشگاه مک‌گیل در کانادا مشغول بودند. دکتر رضوی به شرکت‌ها درباره پروژه‌های تجاری آن‌ها در ایران مشاوره می‌دهند که شامل مسائلی از قبیل مطابقت با اقدامات محدودکننده، تاسیس دفتر تجاری، شرکت در مناقصات پروژه‌های کلان، مذاکره قراردادهای تجاری و حمایت از مالکیت فکری و حل‌وفصل اختلافات می‌شوند.