دکتر محسن شریعتی‌نیا

دکتر محسن شریعتی‌نیا استادیار مطالعات منطقه‌ای در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران دریافت نمودند.

ایشان یکی از کارشناسان برجسته در حوزه روابط بین‌الملل به ویژه در مطالعات شرق آسیا به شمار می‌آیند و کتاب‌ها و مقالات متعددی را درباره این موضوعات به فارسی و انگلیسی منتشر کرده‌اند. مطالب ایشان عمدتاً بر جایگاه و مواضع ایران در خاورمیانه و همچنین در سطح بین‌المللی تمرکز دارد.

از میان آثار اخیر ایشان باید به مطلبی تحت عنوان ” Will China play a role in lessening pressure on Iran?” در سال ۲۰۱۹ اشاره نمود که به نحوه اتکای جمهوری اسلامی ایران به چین طی به اصطلاح «کمپین فشار حداکثری» واشنگتن در برابر ایران می‌پردازد.