دکتر سینا اعتزازیان

 

دکتر سینا اعتزازیان مدرس مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در زمینه حقوق بین‌الملل از دانشگاه موناش استرالیا دریافت کرده‌اند.

دکتر اعتزازیان دارای آثار متعددی در زمینه حقوق بین‌الملل به زبان فارسی و انگلیسی هستند.