دکتر مجتبی قاسمی

دکتر قاسمی استادیار حقوق و اقتصاد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند.

ایشان مدرک دکتری خود را از دانشگاه سیِه‌نا در ایتالیا دریافت نمودند. ایشان یکی از کارشناسان برجسته در حوزه حقوق اقتصادی به شمار می‌آیند و کتاب‌ها و مقالات متعددی را به فارسی و انگلیسی منتشر کرده‌اند.