دکتر غلام نبی فیضی

دکتر فیضی استادیار حقوق تجارت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستند. ایشان مدرک دکتری خود را از دانشگاه نیس فرانسه دریافت نمودند.

ایشان از کارشناسان برجسته حقوق تجارت بین‌الملل و صاحب کتاب‌ها و مقالات متعدد به زبان‌های فارسی و انگلیسی هستند.