رو به سوی معاهده‌­ای نو در زمینۀ جنایات علیه بشریت؛ گام­‌های آتی

پیام نویسنده مقاله:

“I hope that Iran, with its long tradition of legal and judicial excellence, and its position as global a leader, will support this new global treaty and participate actively in its negotiation. It is important for the peaceful future of humankind. My best wishes to the people of Iran at the beginning of the New Year, which brings with it a universal wish for peace, prosperity, wellbeing, and good will towards all. My sincere regards and best wishes, Prof. Leila Nadya Sadat”

 

نویسنده: لیلا نادیا سادات (استاد حقوق بین­ الملل کیفری در مدرسۀ حقوق دانشگاه واشنگتن)

ترجمه: دکتر سید علی حسینی آزاد (دانش­ آموختۀ دکتری حقوق بین ­الملل از دانشگاه علامه طباطبائی)

ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده (دانشیار دانشگاه مفید قم)

 

آیا زمان معاهده ­ای جهانی راجع به جنایات علیه بشریت فرا رسیده است؟ از زمانی که [برنامه] ابتکار جنایات علیه بشریت در سال ۲۰۱۰ کنوانسیون پیشنهادی خود را راجع به پیشگیری و مجازات جتایات علیه بشریت منتشر کرد، گفتمانی جدی در سطح جهانی درخصوص احتمال مذاکره و انعقاد چنین معاهده ­ای همسو با کنوانسیون­های منع ژنوسید و کنوانسیون­ های ژنو که بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال دادگاه نورنبرگ شکل گرفته بودند، ایجاد شده است. توجهات بطور خاص زمانی افزایش یافت که کمسیون حقوق بین­ الملل در سال ۲۰۱۳ مبحث جنایات علیه بشریت را به برنامۀ بلندمدت خود اضافه کرد. افزایش حمایت دولت­ها و همچنین سازمان­های غیردولتی و کمیسیون حقوق بین­ الملل از این ایده منجر به وصول تعداد کثیری نقطه­ نظرات (تقریباً ۷۵۰ مورد) از جمله از جانب ۳۹ دولت راجع به مجموعه مواد پیش­نویس اولیه ای که در سال ۲۰۱۷ تدوین شده بود، گردید.

سال گذشته (با توجه به زمان ترجمه) نقطه عطف دیگری راجع به بررسی این معاهدۀ مهم بین ­المللی زمانی رخ داد که کمیتۀ ششم مجمع عمومی ملل متحد ـ که به مسائل حقوقی می پردازد ـ مذاکرات راجع به پیش­نویس را از سر گرفت.

توسعۀ پیش ­نویس کمیسیون حقوق بین­الملل

در طول مراحل اولیۀ پروژه سؤال­هایی راجع به نیاز به یک معاهدۀ جدید، ارتباطی که هر معاهدۀ جدید با دیوان کیفری بین ­المللی می­تواند داشته باشد و عناصر لازمی که کنوانسیون جدید باید از آن برخوردار باشد، مطرح بود. در خلال اقدامات برنامۀ ابتکار جنایات علیه بشریت و سپس در طول اقدامات کمیسیون حقوق بین­ الملل، بسیاری از این سؤال­ها توسط کنفرانس­ها یا نشست­های خبرگان ویژه، در آثار دانشگاهیان یا در گزارش­های بی­نظیر گزارشگر ویژه جنایات علیه بشریت، شان مورفی مورد پردازش قرار گرفت. این سؤالات همچنین در مباحثات کمیسیون حقوق بین ­الملل مطرح شد.

سرانجام بیشتر شرکت­کنندگان به این نتیجه رسیدند که علیرغم اینکه اساسنامه رم به نحو قابل توجهی از حیث هنجاری راجع به تعریف و تبیین جنایات علیه بشریت پیش­گام است، اما خلاءهای موجود در زمینۀ پیشگیری و مجازات این جنایات را پر نمی­کند. هرچند شمار معدودی از جنایات علیه بشریت در معاهدات بین­المللی ـ نظیر آپارتاید، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه ـ تدوین شده است، اما غالب این جنایات تدوین نشده اند.

جنایاتی که تحت پوشش هیچ معاهدۀ بین­المللی موجود نمی­باشند، عبارتند از: کشتارهای انبوه یا قلع و قمع بدون قصد ژنوسید، یا علیه گروه­های سیاسی، اجتماعی یا دیگر گروه­هایی که تحت پوشش کنوانسیون منع ژنوسید در زمان صلح قرار نمی­گیرند؛ جنایات مبتنی بر خشونت­های جنسی یا جنسیتی؛ جنایت آزار و اذیت؛ و اخراج یا جابجایی اجباری در زمانی غیر از مخاصمات مسلحانه. (چرا که جنایات علیه بشریت می­تواند در زمان صلح رخ دهد و بنابراین پیش از آغاز یک مخاصمۀ مسلحانه، معاهدات و کنوانسیون­های مربوط به حقوق جنگ به طور کافی نمی­تواند به آن بپردازد).

در سال ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین­الملل به بازنگری در پیش­نویس خود پرداخت و مجموعۀ نهایی پیش­نویس مواد راجع به پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت به همراه شرح مواد را به مجمع عمومی ملل متحد ارائه داد. بند ۴۲ گزارش اوت ۲۰۱۹ کمیسیون «تصویب یک کنوانسیون توسط مجمع عمومی یا یک کنفرانس بین­المللی تام­الاختیار بر اساس مواد پیش­نویس را پیشنهاد داد». کمیسیون حقوق بین­الملل، نظر به نقش تاریخی اش در تدوین حقوق بین­الملل، از جمله تدوین اصول نورنبرگ و اساسنامه پیش­نویس ۱۹۹۴ برای دیوان کیفری بین­المللی، مرجع معمول و متداولی برای شروع فعالیت بر روی یک معاهده جهانی راجع به جنایات علیه بشریت محسوب می­شد، چرا که هم برخوردار از تخصص بود و هم حقوقدانانی از سرتاسر جهان داشت و این امر وی را قادر می­ساخت مشارکت فعال در پروژه به مدت سالهای متمادی داشته باشد و چنین نیز شد.

مذاکرات در کمیتۀ ششم

با فاصلۀ اندکی، در اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۹، کمیتۀ ششم مجمع عمومی که به مسائل حقوقی می­پردازد، پیش­نویس ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین­الملل را به بحث و مذاکره گذاشت که به دنبال آن بیش از ۸۰ دولت و نهاد نقطه نظرات خود را بر متن بازنگری شده اعلام داشتند یا بیانیه­ای برای آن صادر کردند و [دولت] اتریش پیشنهاد میزبانی برگزاری کنفرانس دیپلماتیک برای عهدنامۀ جدید را ارائه کرد. با وجود اینکه این اتفاق یک پیشرفت مثبت بود، کمیتۀ ششم نتوانست دعوت کمیسیون حقوق بین­الملل را اجابت کند و خود مستقیماً مذاکرات مربوط به کنوانسیون جدید را در دست بگیرد. این امر به این دلیل بود که دولت­های زیادی وقت کافی برای مطالعۀ دقیق کار کمیسیون نیافتند و کمیتۀ ششم که با کنسانسوس عمل می­کند، از اقدامات بعدی بازماند. در عوض، قطعنامه صادره اساساً کار کمیسوین حقوق بین­الملل را به مجمع عمومی واگذار کرد که در قطعنامۀ ۷۴/۱۸۷ نیز به آن اشاره شد و مقرر گردید که موضوع در دستور کار نشست بعدی قرار گیرد. ۴۲ دولت، مأیوس از نتیجه، به بیانیه­ای از سوی دولت اتریش پیوستند که به ابراز تأسف در این خصوص می­پرداخت «که کمیتۀ ششم قادر به کسب موافقت اعضا نسبت به یک رویکرد بلندپروازانه و ساختارمند برای … مذاکرات آتی راجع به پیشنهاد کمیسیون حقوق بین­الملل مبنی بر تصویب کنوانسیونی بر اساس مواد پیش­نویس نبوده است».

با وجود اینکه بدین ترتیب اقدامات مشخص راجع به مواد پیش­نوس در سال ۲۰۱۹ معوق ماند، کمیتۀ ششم بار دیگر در اکتبر ۲۰۲۰ به بررسی موضوع پرداخت. تا حد زیادی به دلیل محدودیت­های ناشی از همه­گیری کووید ـ ۱۹ بر سبک کاری در ملل متحد، کمیتۀ ششم در نهایت با انتخاب یک راهکار فنی، پیش­نویس یک قطعنامه را در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰ جهت ملاحظۀ مجمع عمومی آماده کرد که بار دیگر به پیش­نویس مواد اشاره کرد و تصمیم «به… ادامه یافتن بررسی پیشنهادات کمیسیون» با این چشم­انداز که در سال پش­رو انجام شود، گرفت. (مجمع عمومی ملل متحد بعدتر این متن را در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ تصویب نمود).

بار دیگر، مکزیک ناامید از ثمربخشی اقدامات، بیانیه­ای از طرف خود و ۱۳ کشور دیگر صادر نمود و هشدار داد که این قطعنامه «آنطور که در مورد سایر کارهای کمیسیون حقوق بین­الملل در گذشته دیده شد، ریسک گرفتار شدن در یک چرخۀ ناتمام بررسی و تعویق بدون هیچگونه اقدام مشخصی را در پی خواهد داشت و ما بر این باوریم که این امر به روابط میان مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین­الملل آسیب می­زند». این بیانیه ادامه می­دهد: «با این وجود ما ایمان داریم که خواهیم توانست به بررسی مجدد این دستور کار در سال ۲۰۲۱ با رویکردی منسجم و منعطف به منظور شکستن این سکون بپردازیم و تصمیمی جمعی اتخاد کنیم که ما را به سمت تبیبین فرآیند بررسی پیشنهادات کمیسیون حقوق بین­الملل به نحوی که مورد توافق تمام هیأت­های نمایندگی باشد، سوق دهد».

در حال حاضر، اقدامات در این مرحله متوقف شده است. در ۸ اکتوبر ۲۰۲۱، کمیتۀ ششم بار دیگر به بررسی پیش­نویس مواد ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین­الملل می­پردازد. همه­گیری فرآیندها را در سال گذشته دچار صعوبت کرد، ولی باز هم غیرممکن نشد. در ژوئن ۲۰۲۱، دولت بریتانیا به همراه دولت­های کنیا، سیرالئون میزبان مذاکرات مهمی راجع به کار کمیسیون مبنی بر از سر گیری مذاکرات در اکتوبر بودند. در عین حال مباحثاتی نیز میان متخصصان، نهادهای جامعه مدنی و دولت­ها درخصوص بهترین راه ممکن در جریان بوده است.

ارتباط با ابتکار MLA

در خلال فعالیت بر روی موضوع جنایات علیه بشریت که از سال ۲۰۰۸ در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس (جایی که ابتکار جنایات علیه بشریت در آنجا مستقر بود) شروع شد، سؤالی درخصوص کارآمدی یک معاهدۀ معاضدتی چندجانبه راجع به همکاری و معاضدت­های حقوقی متقابل (mutual legal assistance (MLA)) برای تمام جنایات اصلی که پیشنهاد اولیۀ آن توسط هلند داده شده بود، مطرح گردید. در آن زمان دو گزینه مورد بررسی قرار گرفت، اینکه یا چنین مقرراتی بعنوان یک پروتکل به اساسنامۀ رم منضم شود منتهی به روی همۀ دولت­ها باز باشد و یا اینکه بعنوان یک کنوانسیون مستقل منعقد شود. در نهایت، گروهی از دولت­ها این ابتکار را به نحو مستقل و خارج از نظام ملل متحد در دست گرفتند و در حال حاضر متنی را نیز ارائه داده­اند. همچون پیش­نویس کمیسیون حقوق بین­الملل درخصوص جنایات علیه بشریت و همچون کنوانسیون پیشنهادی که از سوی [سازمان] ابتکار جنایات علیه بشریت ارائه شده است، ابتکار MLA نیز مقررات خود را از برخی معاهدات ملل متحد در زمینۀ جرایم سازمان یافته به همراه همکاری­های جدی میان­دولتی بخصوص کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافتۀ فراملی و کنوانسیون ملل متحد علیه فساد الهام گرفت. امید می­رفت این پروژه تا سال ۲۰۲۰ به سرانجام برسد؛ با این حال، مذاکرات راجع به قلمرو پروژه و همچنین مشکلات راجع به نهایی کردن رایزنی­ها به دلیل همه­گیری به تعویق افتاد و ام. ال. ای را وادار کرد مذاکرات را تا نوامبر ۲۰۲۱ به تعویق اندازد.

نتیجه­ گیری: رو به سوی معاهده ­ای نو راجع به جنایات علیه بشریت؟

همانگونه که کمیسیون حقوق بین­الملل و اعضای ابتکار ام. ال. ای. نشان داده­اند، دو پروژه به رغم اینکه در مراجع متفاوتی طرح شده­اند و اهدافی متمایز داشته­اند اما با هم سازگار هستند. قطعاً، برای هر دولتی که در اقدمات ابتکار ام. ال. ای. مشارکت داشته است از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود که ویژگی مبتنی بر همکاری متن آنها با توسعۀ هرگونه معاهدۀ جدید راجع به جنایات علیه بشریت تحت لوای ملل متحد همسو شود و بیشتر صاحب­نظران بر این امر توافق دارند که برای هر دو پروژه، از اهیمت برخوردار است که اقدامات آنها با مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هماهنگی داشته باشد.

توسعۀ متن کمیسیون حقوق بین­الملل راجع به جنایات علیه بشریت و مذاکرۀ احتمالی راجع به پروتکلی تکمیلی در سطح میان دولتی در ابتکار ام. ال. ای.، احتمال همکاری­های پیشرفته میان دولت­ها به منظور پیش­گیری از ارتکاب جنایات عمدۀ اساسنامه رم و تعقیب مرتکبان آن جرایم در هر دوسطح ملی و بین­المللی را به نحو جالب توجهی افزایش می­دهد. با اینکه بسیاری از دولت­های اروپایی پیشتر نیز سطح قابل­توجهی از همکاری­های میان دولتی در امور حقوقی از طریق آژانس اتحادیه اروپایی برای همکاری در زمینۀ عدالت کیفری و از طریق حکم جلب اروپایی را تجربه کرده­اند، سایر دولت­ها ممکن است گزینه­های کمتری داشته باشند.

مهمتر اینکه، یک معاهدۀ جدید راجع به جنایات علیه بشریت بتواند این تصور را از میان بردارد که تنها ژنوسید است که شایستۀ مجازات و توجه بین­المللی است و درنتیجه گفتمان هنجاری را از جنایت ژنوسید ـ که بسیار به سختی قابل اثبات و پیگرد است ـ را به سمت جنایات علیه بشریت بگرداند. بنابراین، پرونده­ای نظیر گامبیا علیه میانمار بطور بالقوه نه بر اساس اینکه آیا مقامات رسمی در میانمار با دلایل روشن و واضح دارای نیت مجرمانه مبنی بر ارتکاب ژنوسید بوده­اند یا خیر، بلکه بر اساس رنج و جابجایی بیش از ۹۰۰.۰۰۰ روهنگیایی از طریق ارتکاب جنایاتی ددمنشانه بخصوص از اوت ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار می­گرفت. با توجه به نقش ارزندۀ نظام­های داخلی در اجرای حقوق بین­الملل کیفری در شمار رو به افزایش پرونده­های مطروحه ذیل صلاحیت جهانی و از طریق سازوکارهای عدالت انتقالی، این یک گام بسیار بزرگ در راه مبارزه علیه بی کیفرمانی است. این امر در عین حال می­تواند تکمیل نمادین میراثی باشد که از محاکم نورنبرگ برجای مانده بود، جایی که جنایات علیه بشریت برای نخستین بار در قالب بند ج ماده ۶ اساسنامۀ دیوان­های نظامی بین­المللی وارد حقوق بین­الملل موضوعه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *