چگونه تبعیت (بیش ‌از حد) [از تحریم‌ها] توسط بازیگران خصوصی می‌تواند حق بر سلامت را نقض کند

[۱]Maira Sophie Müller & Katharina Luise Prellerمترجم: ‌محمدمهدی سیدناصریدانشجوی دکتری‌ حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد اماراتویراستار علمی: دکتر علی نواریعضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اگر تحریم‌ها علیه کشور شما وضع می‌شد و شما به دلیل ترس شرکت تامین‌کننده [دارو] از جریمه سنگین [توسط] ایالات‌متحده قادر به دسترسی به داروهای […]

آیا تحریم قطر راه حل نهایی است؟

[۱] By Alexandra Hofer مترجم: فرناز فروتنیان شهربابکی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی عضو هیئت علمی سمت   همان‌طور که پیش از این در  موقعیت های مختلفی در «تالار گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین‌الملل» گفته شد،در ۵ ژوئن ۲۰۱۷عربستان سعودی، امارات متحده عربی (UAE) بحرین و […]

پیامدهای بشردوستانه تحریم های جدید بانکی آمریکا علیه ایران

روز پنجشنبه، دولت آمریکا دوره جدیدی از تحریم‌های ثانویه را علیه ۱۸ بانک ایرانی اعمال نمود تا بدین ترتیب معدود بانک‌های تحریم نشده ایرانی نیز مشمول نظام تحریمی آمریکا قرار گیرند. اعمال این تحریم‌ها مطابق دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ مورخ ژانویه ۲۰۲۰ است که این دستور به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تمامی بخش‌های اقتصادی ایران را […]