شانزدهمین کنفرانس سالانه جامعه اروپایی حقوق بین الملل

شانزدهمین کنفرانس سالانه جامعه اروپایی حقوق بین الملل نویسنده: Pål Wrange مترجم: امیر شریعتی اصل کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق بین‌الملل ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱. کووید ۱۹، سیاست و قانون همه‌گیری کووید ۱۹ سؤالاتی را مطرح کرده است؛ برای مثال می‌توان پرسید که آیا نظام حقوقی کنونی […]