نظام جهانی حقوق بشر فروپاشیده است

آن حقوق بشری که می‌شناختیم، مرده است.
در بحبوحه شرایط اضطراری اقلیمی، منازعات به ‌ظاهر بی‌پایان و بحران‌های پناه‌جویان، فقدان آشکار یک استراتژی موثر جهانی برای حفاظت از اساسی‌ترین حقوق جمعیت‌های فقیر و به حاشیه رانده شده در سراسر جهان، روشن کرده است که مفهوم «حقوق بشر» مقدس شده توسط غرب لیبرال، تمام معنا و هدف خود را (برای همه به ‌ویژه برای ما در جنوب جهانی) از دست داده است.

شانزدهمین کنفرانس سالانه جامعه اروپایی حقوق بین الملل

شانزدهمین کنفرانس سالانه جامعه اروپایی حقوق بین الملل نویسنده: Pål Wrange مترجم: امیر شریعتی اصل کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق بین‌الملل ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱. کووید ۱۹، سیاست و قانون همه‌گیری کووید ۱۹ سؤالاتی را مطرح کرده است؛ برای مثال می‌توان پرسید که آیا نظام حقوقی کنونی […]