اقدامات مراقبت مقتضی متناسب در قبال متحدین غیر دولت و گروه های زیرمجموعه دولت چیست؟ (قسمت دوم)

* (قسمت دوم: نمونه ای از رویه ایالات متحده آمریکا در عراق، سوریه و افغانستان) By; Erica Gaston** ترجمه و تحقیق : مهرنوش جانبخش،  دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ویراستار؛ دکتر حامد ملکی پور، پژوهشگر حقوق بین الملل چنانچه در قسمت اول  از این نوشتار دوبخشی گفته شد، در حال […]

اقدامات مراقبت مقتضی متناسب در قبال متحدین غیر دولت یا گروه های زیرمجموعه دولت چیست؟

  قسمت اول : شرح اجمالی الگو های همکاری و طرح مباحث حقوقی *   By; Erica Gaston**   ترجمه و تحقیق؛ سیاوش علیزاده، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار ؛ دکتر حامد ملکی پور، پژوهشگر حقوق بین الملل در دو دهه گذشته دولت های غربی به شکل مداوم با موجودیت […]