بازگشت به رویکرد “تکمیلی بودن مثبت” (دیوان بین المللی کیفری)

  نویسنده:  Kai Ambos[1] مترجم: دکتر نسرین ترازی- پژوهشگر حقوق بین الملل ویراستار: دکتر صادق سلیمی- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دادستان (جدید) دیوان بین المللی کیفری، کریم ا. ا. خان[۲] . در ۲۸ اکتبر، پس از تقریباً دو دهه (دقیقاً ۱۷ سال بدون شروع رسمی تحقیقات، چه رسد به طرح اتهام)، خاتمه بررسی […]

سودان، دیوان بین المللی کیفری و عمر البشیر

  نویسنده : priya pillai[1]، وکیل و مشاور حقوق بین الملل مترجم : زهرا خداداد[۲] ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی : دکتر هیبت الله نژندی منش ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی   پس از متحد شدن مردم سودان و اعتراضات گسترده علیه عمر البشیر و دولت او […]