مشقّت های محکوم علیه در کودکی مبنایی برای کاهش مجازات در قبال جرایم ارتکابی در بزرگسالی: قضیه اونگوِن در دیوان کیفری بین المللی

نویسنده: دکتر وحید بذّار دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ویراستار علمی: دکتر بهزاد رضوی فرد دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی شعبۀ پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین المللی در رأی ششم مِه ۲۰۲۱، مجازات ۲۵ سال حبس را که به دلیل ارتکاب ۶۱ مورد جنایت علیه بشریت و جنایت […]

“پایه صلاحیتی مستحکم”؟ صلاحیت شکننده دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات ادعایی ارتکابی در فلسطین

۲ مارس ۲۰۲۱ نوشته شده توسط Kai Ambos، استاد حقوق کیفری بین المللی دانشگاه گوتینگن آلمان[۱] مترجم: علی مسعودیان، پژوهشگر حقوق بین الملل ویراستار: دکتر هیبت الله نژندی منش        در ۵ فوریه ۲۰۲۱، شعبه اول مقدماتی رای خود را در مورد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای جنایات جنگی احتمالی ارتکاب یافته در سرزمین های […]