تقاص، تلافی، تنبیه و حقوق بین‌الملل

“دیدگاه‌های نویسنده مقاله لزوماً مورد تایید مترجم و آکادمی بیگدلی نمی‌باشد.” [از تهران تا تل آویو]تقاص، تلافی، تنبیه و حقوق بین‌الملل[۱]Michael N. Schmittمترجم: موسی کرمیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قمویراستار علمی: دکتر ستار عزیزیاستاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان در ۱۳ آوریل [۲۰۲۴]، ایران حمله موشکی و پهپادی گسترده‌ای علیه اسرائیل انجام داد. حملات حزب‌الله و […]

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و پیامدهای آن از دید حقوق بین المللی

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشقو پیامدهای آن از دید حقوق بین المللیادداشت کوتاهاز: محمدرضا ضیائی بیگدلیمقدمهحمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه در ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ و انهدام ساختمان مربوط و شهادت تعدادی از سرداران و افسران سپاهی و غیرسپاهی ایران و پیامدهای آن اقدامات، از جمله اقدامات مقابله به مثل […]