” شناسایی و طالبان “

نویسندگان: تس بریجمن و رایان گودمن By: Tess Bridgeman and Rayan Goodman مترجم: منا کربلایی امینی پژوهشگر حقوق بین الملل- مدرس دانشگاه آزاد ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۷ آگوست ۲۰۲۱ (یادداشت سردبیر: این مقاله بخشی از تحلیل و بررسی مداوم خروج نظامیان آمریکایی و تصرفات طالبان در […]

آزمون سخت جامعه جهانی : حقوق زنان وافغانستان

  نویسنده: دکتر نسرین مصفا  استاد روابط‌ بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران   جنبش بین المللی حمایت از حقوق زنان بیش از هرزمان دیگری در طول بیش از یک قرن از موجودیت خود، در آزمونی سخت در شرایط حاضر سرزمین افغانستان در تحت تسلط طالبان قراردارد. در حالیکه همواره اهداف، ارزشها، و […]

عدالت قربانی محور در افغانستان; ایجاد رویه قضایی مناسب

  [۱] نویسنده: Kobra Moradi مترجم:دکتر محمدرضا ملت- پژوهشگر حقوق بین الملل ویراستار:دکتر شهرام زرنشان عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان افغانستان در حال حاضر در یک مقطع حساس سیاسی قرار دارد ، زیرا در حال تلاش است تا از از یک وضعیت جنگی به وضعیت صلح انتقال یابد. قربانیان به عنوان افرادی که […]

همراهی با مردم افغانستان؛ حقوق زنان و نقش حقوق بین الملل

*   نوشتار پیش روی، برگرفته از سلسه رویدادهای علمی است که به صورت مشترک توسط مراکز حقوق بشری ” کستن ”  و ” جنسیت، صلح و امنیت ” در دانشگاه موناش برگزار شده است. نخستین این رویدادها با تمرکز بر اهمیت نقش و شنیده شدن صدای زنان در صلح و امنیت بین المللی  در […]