ارزیابیcop28 : توافق جهانی جدید تغییرات اقلیمی در دبی

ارزیابیcop28 : توافق جهانی جدید تغییرات اقلیمی در دبی[۱]Mark Nevittمترجم: رضا نوریاندانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قمویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعیپژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه کنفرانس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، COP28[2]، هفته گذشته در اکسپوسیتی شهر دبی امارات متحده عربی با نزدیک به ۲۰۰ کشور به پایان رسید و نزدیک به ۲۰۰ […]

حقوق کودک و تغییرات اقلیمی نزد کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد: دیالکتیک عمل گرایی و اصول در پرتو قضیه Sacchi علیه آرژانتین

[۱] ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ نویسنده:  Aoife Nolan مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تصمیمات خود را در خصوص دعاوی مطروحه علیه پنج کشور -آرژانتین، برزیل، فرانسه، آلمان و […]

پیامی هشداردهنده به شرکت‌های بزرگ در خصوص انتشار گازهای گلخانه‌ای؛ نگاهی گذرا به رای یک دادگاه ناحیه‌ای هلند

  نویسنده: ناصر نداف- گروه پژوهش آکادمی بیگدلی   دادگاه ناحیه‌ی هلند با صدور رای تاریخی خود در ۲۶ مِی ۲۰۲۱، درک جدیدی از مسئولیت شرکت‌ها در قبال خطر آسیب ناشی از فعالیت‌های آن‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی را ارائه داد. این دادگاه به شرکت «رویال داچ شِل» (اختصاراً شل) (خوانده‌ی دعوا) دستور داد تا […]

آپارتاید اقلیمی؛ خطری برای جهان معاصر

با نگاهی به گزارش فیلیپ آلستون[۱] (گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امر فقر مفرط و حقوق بشر) و مقاله دسموند توتو[۲] ترجمه و تلخیص: سیدعلی حسینی آزاد (پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌­الملل دانشگاه علامه طباطبائی)   جهان به نحو گریزناپذیری به سوی یک آپارتاید اقلیمی جدی شتابان است و اگر تدبیری سریع […]