تقاص، تلافی، تنبیه و حقوق بین‌الملل

“دیدگاه‌های نویسنده مقاله لزوماً مورد تایید مترجم و آکادمی بیگدلی نمی‌باشد.” [از تهران تا تل آویو]تقاص، تلافی، تنبیه و حقوق بین‌الملل[۱]Michael N. Schmittمترجم: موسی کرمیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قمویراستار علمی: دکتر ستار عزیزیاستاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان در ۱۳ آوریل [۲۰۲۴]، ایران حمله موشکی و پهپادی گسترده‌ای علیه اسرائیل انجام داد. حملات حزب‌الله و […]

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و پیامدهای آن از دید حقوق بین المللی

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشقو پیامدهای آن از دید حقوق بین المللیادداشت کوتاهاز: محمدرضا ضیائی بیگدلیمقدمهحمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه در ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ و انهدام ساختمان مربوط و شهادت تعدادی از سرداران و افسران سپاهی و غیرسپاهی ایران و پیامدهای آن اقدامات، از جمله اقدامات مقابله به مثل […]

آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟

آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟[۱]Dora Vanda Velenczeiمترجم: آرش ملکیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قمویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیاعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اقدام جمهوری آفریقای جنوبی برای کشاندن اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون نسل زدایی جهان را تکان داد. دولت‌ها با خوف و رجا […]

ما شاهد یک نسل‌زدایی آشکار در غزه هستیم: برای توقف آن، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری باید قانون را بدون ترس یا جانبداری اعمال‌نماید

ما شاهد یک نسل‌زدایی آشکار در غزه هستیم: برای توقف آن، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری باید قانون را بدون ترس یا جانبداری اعمال‌نماید[۱]Shawan Jabarin & Ahmed Abofouمترجم: محمدرضا مددیدانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهرانویراستار علمی: دکتر ستار عزیزیاستاد دانشگاه بوعلی سینا همدان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، آقای کریم خان، اخیرا یادداشتی منتشر نمود که […]