آموزش جهانی حقوق

آخرین مقالات

مقالات

فیلترها

فیلتر مقالات

تاریخ مختصری از مجازات دسته جمعی به مثابه جنایت جنگی

درباره آنروا (UNRWA)، پناهندگان فلسطینی و حقوق بین‌الملل

حمایت از حقوق بشر در طول بحران اقلیمی : آیا سازگاری داخلی کافی است؟

در پایان جهان: فلسطین، دیوان بین‌المللی دادگستری و طلوعی نو در حقوق بین‌الملل

غیرنظامی‌سازی فضا: ناکامی پنهان معاهدات فضایی

پیامدهای قرار دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه اسرائیل برای دولت های ثالث

هکرها در لاهه؟ دورنمای پیگیری جرائم سایبری بین‌المللی در برابر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)

آیا زمان رسیدگی به قضیه دیگرِ نسل زدایی برای اوکراین فرا رسیده است ؟

دوره آموزشی «کمیسیون حقوق بین الملل توسعه و تحول هنجارهای جامعه جهانی»