آموزش جهانی حقوق

آخرین مقالات

مقالات

فیلترها

فیلتر مقالات

دولت‌های کوچک، سیاست‌مداری حقوقی و امکان ثبت تقاضا در رسیدگی مشورتی تغییرات اقلیمی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها(ITLOS)

اصلاحیه‌ای بر اصلاحات کامپالا: پیشنهادی برای هماهنگ کردن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی

سیاست جدید دادستان در مورد «عملیات سایبری» در دیوان کیفری بین‌المللی (و پیامدهای آن برای اوکراین): برخی بازتاب‌های اولیه

مفهوم سازمان بین‌المللی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

مبارزه حقوقی بر سر منابع اعماق دریا وارد مرحله جدید و مبهمی می‌شود

حقوق بین‌الملل در مورد وضعیت کنونی غزه چه اقدامی باید انجام دهد؟

مورد توجه قرار گرفتن دیوان بین‌المللی دادگستری: شفافیت و برانگیختن هیجان در [پرونده] آفریقای جنوبی علیه اسرائیل

برده داری: پر کردن شکاف میان ادبیات و رویه

حمایت از حق محاکمه منصفانه رای تاثیرگذار شعبه تجدید نظر مکانیزم جانشین دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا(IRMCT) در خصوص آیین محاکمه جایگزین