تاریخ و فلسفه حقوق

آخرین مقالات

مقالات

فیلترها

فیلتر مقالات

جملات قصار در عالم حقوق و حقوق بین‌الملل (بخش سوم)

مصونیت‌های قضایی، دوباره از ابتدا؟

چت جی‌پی‌تی(Chat GPT): در حقوق بشر چه چیزی از فرد باقی مانده است؟

معاهده دریای آزاد نمایانگر چندجانبه‌گرایی در آینده

آیا مطابق حقوق بین‌الملل «حق حیات» در مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟

چت جی‌پ‌تی(ChatGPT) و امتحانات حقوق

در راستای پیشگامی حقوق بین‌الملل؟

خاطراتی بس خوش با استادی بس ممتاز

جعبه پاندورا: شرکت‌های هوش مصنوعی مولد، چت جی‌پی‌تی و حقوق بشر در جدیدترین مسابقه فناوری چه چیزی در معرض خطر قرار دارد؟